Nya Försäkringsvillkor

Ändrade försäkringsvillkor på Svemo banor
Fr.o.m 1 januari 2016 innefattar inte Svemo banlicens någon olycksfalls försäkring för förare, med undantag för barn t.o.m. 12 år som är inskrivna i Guldhjälmskonceptet som har full försäkring. Barn som inte är inskrivna i Guldhjälmskonceptet har halv försäkring på de banor som tillåter barnaktiviteter.

Förare från 13 år ska inneha Svemo förarlicens för att vara olycksfallsförsäkrade 2016 på Svemo godkända banor.

Nybörjarlicenser För de förare som vill börja köra i er klubb finns det möjlighet att försäkra sig genom att köpa någon av de enklaste formerna av licensförsäkring:

• ProvaPå-licens som kan användas vid träning eller ProvaPå-körning på av Klubben godkänd tid och plats. Den kostar 150 kr och gäller det datum som anges på ”kvittot” och kan säljas av Klubben.

• Klubblicens som gäller ett år på samtliga banor och i flera grenar i hela landet undantaget roadracing och dragracing. Klubblicensen är i första hand en licens för träning men också vid klubbtävling i den gren och klubb som anges på licensen. Kostnad 500 kr/ kalenderår. Klubblicens kan köpas i Svemo TA av den som är medlem i en Svemo-ansluten klubb.