Styrelsen

STYRELSEN

Ordförande:             
Therese Aniliadis

Vice ordförande:
Tomas Wallmo

Sekreterare:
Markus Olsson

Kassör:
Jan-Olov Olsson

Ledamöter:
Henrik Johansson
Jonas Hårdén
Benny Mattsson
Jonas Olsson

Suppleanter:
Ulf Karlsson
Frida Olsson

Valberedning:
Jimmy Grubb

Revisor:
Bo Nilsson
Frida Olsson (suppleant)

Kontaktmän:
Anneli Viktorsson (SVEMO)

Aktivitetskommité (barnledare):
Frida Olsson
Jonas Olsson
Henrik Johansson
Jimmy Grubb
Anneli Viktorsson

Firmatecknare:
Therese Aniliadis
Jan-Olov Olsson

Motocross, Skoter & Enduro