Kategoriarkiv: Banan

KLUBBDAG 15/6

Lördagen den 15 juni bjuder vi in till 3-kamp på motorcykel och en glödande grill.Vi drar igång klockan 11.00, ALLA är välkomna!

Medtag motorcykel, egen mat och ett glatt humör 😀💨💨💨

Prova-på-dag 17 mars

Söndagen den 17 mars kl 10-16 är crossbanan öppen för alla som vill testa på att köra skoter eller cross på banan.
Priset är som vanligt, 100kr för icke medlemmar och 50kr för medlemmar. Förtydligande: det kostar 100/50 även om banavgift är betald.

Obs, Medtag egen maskin!
Välkomna 😃

KÖRFÖRBUD PÅ CROSSBANAN!

Pga av underhåll av banan och väntan på snö så håller vi den stängd för all körning, detta gäller alla,  även medlemmar.

Vi kommer att hålla en prova-på-dag för skotercross senare i vinter när banan är iordning.

Klubbdag 19/8

På söndag den 19/8 kommer vi ha en klubbdag på crossbanan mellan kl 11,00 – 15,30.
Anmälan via sms till Therese 076-5845219 senast torsdag 16/8!
Det kommer bjudas på mat och 3-kamp på motorcykel, vi ser gärna att så många som möjligt kommer och har en trevlig dag.

Banan öppnar

Tisdag den 3/5 öppnar vi banan för körning nytt för i år är att vi vid varje träningstillfälle har en banansvarig på plats för kontroll av licenser och banavgifter. För att få köra på banan måste du ha betalt banavgiften. Är du medlem kan du köpa ett årskort för 500 kr gäller för hela familjen det köps enklast genom att betala in på klubbens Bankgiro 320-2892 eller på plats. Eller så köper du dagkort på plats 50 kr för medlem och 100 kr för icke medlem. Du måste utöver detta ha en licens som innefattar en personlig försäkring det finns lite olika alternativ du kan köpa en engångslicens som kostar 150 kr av banansvarig. Du som ska köra mer frekvent så finns det en klubblicens att köpa på svemo ta. Grundkravet är att du är medlem i svemoansluten klubb och den kostar 500 kr och gäller på alla svemoanslutna banor. Naturligtvis så gäller även tävlingslicenser. Dessa betalningsalternativ finns på plats Kontant eller Swich: 123 222 2891. Barn upp till och med 12 år, inskrivna i Guldhjälmskonceptet, via Svemo TA, har full försäkring. Barn upp till och med 12 år som inte är inskrivna i Guldhjälmskonceptet har halv försäkring.

Läs mer om de nya licens villkoren här http://www.svemo.se/sv/Nyalicens-forsakringsregler/Forandringarilicens-ochforsakringssystem/

Nya Försäkringsvillkor

Ändrade försäkringsvillkor på Svemo banor
Fr.o.m 1 januari 2016 innefattar inte Svemo banlicens någon olycksfalls försäkring för förare, med undantag för barn t.o.m. 12 år som är inskrivna i Guldhjälmskonceptet som har full försäkring. Barn som inte är inskrivna i Guldhjälmskonceptet har halv försäkring på de banor som tillåter barnaktiviteter.

Förare från 13 år ska inneha Svemo förarlicens för att vara olycksfallsförsäkrade 2016 på Svemo godkända banor.

Nybörjarlicenser För de förare som vill börja köra i er klubb finns det möjlighet att försäkra sig genom att köpa någon av de enklaste formerna av licensförsäkring:

• ProvaPå-licens som kan användas vid träning eller ProvaPå-körning på av Klubben godkänd tid och plats. Den kostar 150 kr och gäller det datum som anges på ”kvittot” och kan säljas av Klubben.

• Klubblicens som gäller ett år på samtliga banor och i flera grenar i hela landet undantaget roadracing och dragracing. Klubblicensen är i första hand en licens för träning men också vid klubbtävling i den gren och klubb som anges på licensen. Kostnad 500 kr/ kalenderår. Klubblicens kan köpas i Svemo TA av den som är medlem i en Svemo-ansluten klubb.