Banan öppnar

Tisdag den 3/5 öppnar vi banan för körning nytt för i år är att vi vid varje träningstillfälle har en banansvarig på plats för kontroll av licenser och banavgifter. För att få köra på banan måste du ha betalt banavgiften. Är du medlem kan du köpa ett årskort för 500 kr gäller för hela familjen det köps enklast genom att betala in på klubbens Bankgiro 320-2892 eller på plats. Eller så köper du dagkort på plats 50 kr för medlem och 100 kr för icke medlem. Du måste utöver detta ha en licens som innefattar en personlig försäkring det finns lite olika alternativ du kan köpa en engångslicens som kostar 150 kr av banansvarig. Du som ska köra mer frekvent så finns det en klubblicens att köpa på svemo ta. Grundkravet är att du är medlem i svemoansluten klubb och den kostar 500 kr och gäller på alla svemoanslutna banor. Naturligtvis så gäller även tävlingslicenser. Dessa betalningsalternativ finns på plats Kontant eller Swich: 123 222 2891. Barn upp till och med 12 år, inskrivna i Guldhjälmskonceptet, via Svemo TA, har full försäkring. Barn upp till och med 12 år som inte är inskrivna i Guldhjälmskonceptet har halv försäkring.

Läs mer om de nya licens villkoren här http://www.svemo.se/sv/Nyalicens-forsakringsregler/Forandringarilicens-ochforsakringssystem/