Miljöpolicy

MILJÖPOLICY- FÖR ÄLVDALENS MOTORKLUBB

Vår verksamhet ska kännetecknas av ett engagerat miljötänkande med hänsyn till

miljöeffekterna både nu och för framtiden. Vi ska verka för en god miljö på vår

anläggning. Miljöhänsyn skall tas i varje beslut inom klubben.

Vi ska:

  • Arbeta förebyggande genom hushållning av råvaror och energi,
  • Arbeta för minskandet av miljöstörande utsläpp,
  • Arbeta för en verksamhet med mindre miljöpåverkan,
  • Arbeta för att hänsyn ska tas till natur och kulturvärden samt kretsloppets principer,
  • Ha en öppen dialog med medlemmar, kommun, myndigheter och de närboende om verksamhetens miljöpåverkan,
  • Informera alla som besöker anläggningen om vår policy,
  • Arbeta för att påverka attityder och värderingar mot ett bättre miljötänkande,
  • Ha ett ombud valt av styrelsen som ska biträda ÄMK’s styrelse i miljöarbetet,
  • Ha en arbetsbeskrivning för miljöarbetet,
  • Ständigt sträva efter att förbättra vår verksamhet och utveckla den genom att reflektera och utvärdera med miljörevisionerna kontinuerligt.

Motocross, Skoter & Enduro