Medlemsskap

BLI MEDLEM I ÄLVDALENS MOTORKLUBB

Medlemskap
250kr/enskild
500kr/familj
Märk med namn, adress, personnummer och telefonnummer.

Banavgift
500kr/år för enskild/familj
eller
100kr/dag för medlem
150kr/dag för icke medlem
Märk med namn och personnummer.

Betalning
BG 320-2892
Swish 123 22 22 891

Motocross, Skoter & Enduro