Ny styrelse

Efter 10 år vid ordförandeposten lämnar nu Christer Hed över klubban till Leif Johansson här nedan finns ny taggad styrelse.

STYRELSEN 2017

 Ordförande: Leif Johansson
 Vice Ordförande: Christer Hed
 Sekreterare: Anneli Viktorsson
 Kassör: Jan-Olov Olsson
 Ledamöter: Jan-Olof Bergström
Daniel Andersson
Tomas Wallmo
Göran Johansson
Erik Larsson
Fredrik Larsson
 Suppleanter: Anders Persson
Bengt Larsson
P-O Thoris
 Valberedning: Karin Andersson (Sammankallande)
Birger Larsson
Johan Larsson
 Festkomittè: Ronnie Grund
Oskar Hed, Anna Hed, Erik Hed
Tim Andersson
 Revisor: Kicki Engman
Karin Andersson  (Suppleanter)
 Kontaktmän: Anneli Viktorsson (Svemo Motionscrossen)
 Firmatecknare: Leif Johansson
Christer Hed